Your web-browser is very outdated, and as such, this website may not display properly. Please consider upgrading to a modern, faster and more secure browser. Click here to do so.

Vita Brevis

Ni 15 '14
"Uluslararası ilişkiler hukukun değil, gücün ilişkisidir; güç hükmeder ve hukuk hükmedeni meşru kılar…"
Mar 13 '14

Köyler yok ediliyor

Birleşmiş Milletler 2014‘ ü “Uluslararası Çiftçi Yılı” ilan etti.
Dünya, çiftçiliğini yaşatmaya çalışırken; Türkiye’ de bırakın çiftçiliği, 16 bin 200 köyü bir gecede yok edecek yasal düzenleme yapıldı…
image
Büyükşehir Yasası’ nda yapılan değişiklikle 30 Mart yerel seçiminden sonra 16 bin 200 köy, tüzel kişiliğini yitirecek. Bağlı oldukları ilin, ilçenin mahallesi olacak.
image
Bu köylerde yaşayanlar 30 Mart’ ta köylü olarak uyuyacak, sabah uyandıklarında kentli olacaklar. Böyle bir nüfus kayması dünyada ilk kez yaşanacak…
image
Kırsalda yaşayanların nüfusu yüzde 24’ ten yüzde 9’ a inecek. Aile çiftçiliği köylerle birlikte büyük ölçüde yok olacak…
image

Mar 13 '14

Kriz çıkmaz, çıkartılır…

Kapitalist sistemi ayakta tutmak için “Sistemin Babaları” tarafından emir ve kumanda ile çıkarılır…

Kapitalist sistem, sermayenin belli ellerde toplanması ile ayakta kalır. Eğer sermaye şu veya bu nedenle “Çok Sayıda - Kalabalık” halk arasında dağılacak gibi olur ise, “Babalar” ya harp çıkarır; ya kriz yaratır.
Harpler ve krizler sayesinde sermaye gene belli, seçkin, az sayıda kapitalist kadro elinde toplanır. Bu nedenle “savaşsız hayat olmaz”.

Harplerin ve krizlerin ne zaman çıkarılacağını büyük kapitalist ülkeler belirler. Sonuçta her ülkenin “Kapitalist Takımı”, harbin ve krizin nimetinden yararlanır. Servetleri artar. Halk ise her harpten ve krizden sonra biraz daha fakirleşir.

Üretimsiz büyüme çöküştür
Milli gelir artışına bakarak ekonomi politikalarının başarılı olup olmadığına bakılmaz ve ekonomilerinin gücü ölçülemez.
Önemli olan üretimdir. Üretime dayanmayan milli gelir artışı ülke ekonomisinde çöküşü işaret eder…

Üretime dayanmayan büyüme:
(1- Ülkenin birikmiş servetinin, sermayesinin ve gelecek yılların gelirinin harcanması ile
(2- Başka ülkelerden alınan borçlarla ithal edilen malların piyasaya sürülmesi ile mümkün olabilir.

Üretime dayanmayan büyüme geçmişin ve de geleceğin harcanması, nakde çevrilmesi demektir. Gelecek gelirlerin önceden harcanması, ekonomide çöküş anlamına gelir.

Şub 27 '14

Samsun Limanı’ nda dikkatimi bir simge çekti. Kıbrıs haritası üzerinde yıldız motifi…
Merağıma yenilip araştırdım:
SEVENHİLL
Tuapse - Samsun arası çalışıyor… Tuapse, Rusya' da bir şehir ve Krasnodar rayonunun merkezi. Moskova ile olan mesafesi demir yoluyla 1672 km (yaklaşık 18 saatte, Samsun' dan deniz yolu ile gidilebiliyor).

Zamanında sahibi olduğu şirket tarafından konulan isimleri:
Moondance (2009 - Bahama Bandralı)
Kıbrıs Güneşi (2012 - Panama Bandralı)
Sevenhill (2013 - Panama Bandralı)
Not: Kayıt masrafı, dünyanın en düşük ülkesi Panama olduğu için bir çok gemi Panama bandrası almış. Panama bandralı gemilerin sayısı oldukça fazladır dünya üzerinde. Panama' nın gemiler açısından bir vergi cenneti olması ve bürokratik işlemlerinin seri ve basit yürütmesi birçok geminin tercihi olmuş. O Kıbrıs simgesi ise, şuanki sahibinden önceki firmanın sembolü imiş, güzel duruyor.

Şub 17 '14